Algemene Voorwaarden Miss Mindset academy (januari 2019)

– Miss Mindset academy: De B.V. TC Works Holding als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62876031, mede handelend onder de namen www.miss-mindset.nl en www.miss-mindset.com

– Diensten: Alle diensten die kunnen worden afgenomen bij SocialMedium, zoals maar niet beperkt tot: Online programma’s, live bijeenkomsten en events.

– Contact: Zowel schriftelijk als per e-mail.
Contactgegevens:
Bezoek & postadres: Vaartstraat 1, 3201 BS, Spijkenisse

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online programma’s die door de Miss Mindset academy worden georganiseerd en aangeboden. De Miss Mindset Academy organiseert live events en biedt online programma’s aan. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Evenementen
Van al onze evenementen staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal de Miss Mindset academy elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Miss Mindset academy zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal

Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement.
Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij de Miss Mindset academy hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het event die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Beeld- en portretrechten
De Miss Mindset academy kan tijdens evenementen opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. De miss Mindset academy heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan de Miss Mindset academy om deze beelden te kunnen gebruiken.
Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een evenement dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij de Miss Mindset academy.

Aansprakelijkheid
De Miss Mindset Academy doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. De Miss Mindset academy is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement.
Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een event of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. De Miss Mindset academy en Sandra Hollaar kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.
Onze live evenementen en (online) programma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen je volledige potentieel te bereiken en een positief verschil maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.
Alle producten en diensten die de Miss Mindset academy aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma, in de live events, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Miss Mindset academy en / of Sandra Hollaar) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Gedragsregels
Om onze live events ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;
• je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
• je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van de Miss Mindset academy,
• indien je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt
• je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
• je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)
Heb je nog vragen? Stuur een mail naar: info@miss-mindset.com