Disclaimer

Voor de volledigheid sluiten we in dit werkboek de complete disclaimer bij, zoals je deze ook op de website van de Miss Mindset academy kunt lezen. Wij gaan ervan uit dat jij, als deelnemer, de inhoud van deze cursus zult gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling..

Het copyright van de werkboeken behorende bij het C.Y.M.-programma is vastgelegd door Sandra Hollaar. Het is niet toegestaan om de inhoud van dit werkboek en video’s te verspreiden op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Als deelnemer van deze cursus stem je er automatisch mee in dat elke overtreding hiervan onbetwist leidt tot een direct opeisbare boete van minimaal 1000 euro per overtreding, plus een vergoeding van alle juridische kosten en een aanvullende schadeclaim. Bij twijfel niet doen of per email toestemming vragen via: academy@miss-mindset.com.

Het is toegestaan om korte tekstfragmenten en oneliners te citeren op social media onder vermelding van ‘bron: Sandra Hollaar’.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van het C.Y.M.-programma is jouw eigen verantwoordelijkheid. Sandra Hollaar of de Miss Mindset academy kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze coachingprogramma’s zijn bedoeld om je te helpen jouw volledige potentieel te bereiken en een positief verschil te maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou.
We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Wij geloven niet in programma’s of cursussen die beloven dat je in korte tijd 100% rijk, financieel onafhankelijk, zen, happy of verlicht zult zijn. Dit bereik je alleen door hard & smart te werken, een onderbouwd strategisch plan, het leveren van unieke toegevoegde waarde, commitment, doorzettingsvermogen en het dienen van anderen met jouw talenten en kwalitatieve diensten.

Alle producten en diensten die wij aanbieden zijn door ons ontwikkeld voor educatieve doeleinden. Wij beiden geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, evenementen, diensten en websites gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij). Wij adviseren je om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Sandra Hollaar en/of Miss Mindset academy) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: je bent verantwoordelijk voor je eigen leven.